Prezentacije

U nastavku možete preuzeti prezentacije govornika sa 3. konferencije Dani osiguranje u BiH

Ana Riedmann

Ivan Luburić

Nicolas Jeanmart

Jasmina Selimović

Jernej Verebič

Lidija Pecigoš Višnjić

Vesna Lazić Buljan

Zdravko Zečević i Miloš Grujić

Za sve dodatne informacije vezane za učešće na konferenciji možete se obratiti:

Kontakt osoba:

Adaleta Gugač

E-mail:

konferencija.udofbih@altermedia.ba

Telefon:

+ 387 33 710 616