DANI OSIGURANJA U BIH

Sarajevo, 26. i 27. 09. 2019. 

Hotel Holiday – Kongresna dvorana

Galerija slika sa konferencije iz 2019. godine

Stručno-edukativna konferencija industrije osiguranja u BiH

Udruženje društava za osiguranje u FBiH organizira konferenciju „Dani osiguranja u BiH“. Cilj je da se konferencija etablira kao mjesto okupljanja osiguravajuće industrije, razmjene informacija i znanja među osiguravateljima i sagledavanja najboljih praksi i iskustava sa tržišta a istovremeno i u zakonodavno-regulatornoj sferi, posebno kada je u pitanju sinhroniziranje industrije osiguranje BiH sa zahtjevima EU.

Za sve dodatne informacije vezane za učešće na konferenciji možete se obratiti:

Kontakt osoba:

Adna Maslo

E-mail:

konferencija.udofbih@tba.ba

Telefon:

+ 387 33 206 910
+ 387 65 068 421