DANI OSIGURANJA U BIH

Sarajevo, 29. i 30. 09. 2022. 

Hotel Hills

Galerija slika sa konferencije, septembar 2022. godine

Za sve dodatne informacije vezane za učešće na konferenciji možete se obratiti:

Kontakt osoba:

Adna Maslo

E-mail:

konferencija.udofbih@tba.ba

Telefon:

+ 387 33 206 910
+ 387 65 068 421